Louis Braille élete

 

Párizs, 1784

 

Valentin Haüy intézetet alapított a vakok számára. Haüy és kollegái az iskola falain belül domború latin betűk olvasására, és (vonalzó segítségével) síkírásra oktatták tanulóikat. Az írástanulás nagyon kevés sikert hozott. A viaszlemezre megfelelő formátumba ráírt nyomtatott betűk a vakoknak is olvashatóvá váltak. Ezért Haüy a szükséges sokszorosítás miatt nyomdát rendezett be és felvetette a vakok könyvtárának gondolatát is. Ez az olvasásmód később elterjedt, és a Braille-féle írásmód megalkotása után is sokáig használatos volt.

 

Louis Braille (1809 - 1852)

 

Louis Braille 1809. január 4-én született Franciaországban, a Párizs melletti Coupvray faluban. Édesapja bőrdíszműves és szíjgyártó mester volt. Az apa műhelye jelentette a gyermek számára a játszóteret. A párizsi intézetben tanult, és ott lett tanár. Elkeserítette és dühítette az, hogy amíg az írás az egészséges embereknek természetes dolog, a vakoknak megoldhatatlan probléma. Bár tanultak betűket írni, de az nem, vagy csak alig volt olvasható. Ezért komoly szükség sürgette egy új, könnyebben kezelhető és még sok más szempontból megfelelőbb írásrendszer megalkotását. Az ötletet és az alapot e ma is használatos rendszerhez, Charles Barbier "éjszakai írása" adta. Ez a katonatiszt látók számára sötétben is olvasható titkosírást talált ki. Braille az alapötletből átvette a papírra domborítás lehetőségét, de nem kód, hanem karakterírást fejlesztett belőle. Összesen 6 pontnyi egység egy karakter helye. A 6 pont egy kis, álló téglalapban helyezkedik el, úgy, hogy a téglalap 3 pont magas, 2 pontnyi széles. A pontok számozása fentről lefelé, történik a baloldali soron. Attól függően, hogy a 6 lehetséges pontból melyeket használjuk fel - domborítjuk ki, - kapunk egy betűt, vagy más karaktert. A pontok nagysága mindig egyforma, erőssége az értelmezés szempontjából lényegtelen.     1825-ben megszületik a rendszer. 1829-ben megjelenik Braille írásának ismertetése. A Braille-írás elterjedt az egész világon, országonként más-más "sebességgel", így például Németországban csak 1879-ben vált kötelező iskolai írássá. Magyarországon 1893-ban vezették be, mint a vakok számára általános írásformát. A mai magyar pontrendszer Mihályik Lajos tanár rendszere. A nyelvek azonos betűinek jele egyforma. Az ékezetes és a kétjegyű betűk kaptak külön jelet.     Braille 1852. január 6.-án 43 évesen, igen fiatalon halt meg tuberkolózisban. A párizsi Pantheonban méltó helyen nyugszik. Mint méltatói említik, hátrahagyta a vakok számára a kulcsot, amellyel beléphetnek az egyetemes tudomány, a világ megismerésébe.